Sykepleier Rett Hjem
Sykepleier Rett Hjem
Meny
 
Våre tjenester
Vi kan tilby følgende sykepleiertjenester:
- Sårbehandling
- Administrering av medisiner
- Stell, pleie og oppfølgning av sykdom
- Måling av blodtrykk og blodsukker
- Injeksjoner
- Tilsyn ved behov

Andre tjenester:
- Praktisk bistand
- Fotpleie
- Tilrettelegging av måltider
- Følgetjenester (til lege/sykehus/frisør etc.)
- Sosialt samvær/hyggelige opplevelser
- Hjelp til personlig hygiene
- Innkjøpt av mat/klær